Leader Dreams for Kids


Leader Dreams for Kids ten como finalidade axudar aos mozos (10-16 anos) a desenvolver un carácter libre e emprendedor que lles permita loitar polas súas ideas e alcanzar os seus soños. A través de distintas actividades búscase que os participantes aprendan a superar obstáculos por si mesmos, desenvolvan un pensamento crítico e adquiran a capacidade de aprender a aprender. É unha educación orientada á adquisición de competencias que, no seu desenvolvemento, asimila conceptos científicos, artísticos e culturais.

Aínda que os nosos proxectos poden ser cualificados como STEAM (Ciencia, Tecnoloxía, Enxeñaría, Arte e Matemáticas), nós preferimos estruturalos (nunha primeira fase) en tres categorías que conflúen como actividades dun único proxecto multidisciplinar. Son as categorías: Lúdica, Tecnolóxica e Comunicación.

Os participantes traballan nun proxecto desenvolvendo a súa capacidade creativa e de construción. Son Makers no sentido xa estendido do termo (Arduino, Apps, etc.), pero tamén son Makers da Comunicación (deseño de marca, vídeo, audio, imaxe, etc.), e Makers de Equipo: A categoría Lúdica, ademais de axudar a que os mozos estean motivados, serve para facer equipo: crecer en coñecemento propio, empatía e creatividade.

As actividades conflúen nun único proxecto cun produto final: estúdase o mercado (empresa-equipo), deséñase un produto (enxeñaría-tecnoloxía), e apréndese a vendelo (campaña publicitaria-comunicación). Desta maneira as diferentes actividades únense nun auténtico proxecto empresarial, no cal os mozos fan realidade un soño/idea.

Esta actividade é especialmente interesante para un colexio/instituto porque toca os fundamentos da educación 3.0 (educación por proxectos, aulas investidas, abertas?). En realidade, ese é o núcleo e motor de Leader Dreams for Kids: servir de ensaio á Educación do século XXI para, así, facilitar a súa implantación. Ademais, por ser proxectos atractivos e visuais, é fácil darlles publicidade que redundaría en maior visibilidade para o centro educativo.

No hay comentarios:

Publicar un comentario